بررسی دوره های آموزشی صنعتی سمنان

۱۵ آبان, ۱۴۰۰

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

شرکت هومپا سازه پارس با تائید شرکت بازرسی TUV NORD ایران – آلمان موفق به تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS گردید . این شرکت توانست پس از بررسی های لازم که با متدهای بین المللی انجام شد گواهینامه های 3 گانه استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه را دریافت نماید . این گواهینامه ها شامل استاندارد کیفیت ISO9001 : 2015 ، استاندارد زیست محیطی ISO 14001 : 2015 و استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 : 2018 می باشد .