منشور اخلاقی

ما کارکنان شرکت هومپا سازه پارس با باور پرسنل به عنوان ارزشمندترین منابع، مشتریان – سرمایه های اصلی و تأمین کنندگان- شریک تجاری، اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

 • انجام فعالیت ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق مشتریان با رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
 • تلاش برای ارتقای دقت، صحت، کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مشتریان
 • التزام رعایت وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهری، پیراستگی محیط کار، حذف تشریفات زائد ، تواضع و فروتنی، رعایت اصول شفافیت دراطلاع رسانی، صداقت و امانتداری در مقابل مشتریان.
 • رازداری و حفظ اطلاعات مشتریان و حوزه کاری
 • صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دورغ، شایعه پراکنی
 • دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
 • التزام به رعایت و مقررات اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباط کاری
 • رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
 • ما معتقدیم اکتفا نکردن به روش های موجود، استقبال از نظرات و پیشنهادات سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری به عنوان یک  فرصت استراتژیک در جهت کارآمدتر نمودن سازمان
 • خلاقیت و نوآوری در جهت افزایش بهره وری، افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقا فرهنگ و رفتار سازمانی مورد توجه جدی ماست و برآنیم تا با استفاده از فناوری اطلاعات و نظام های مجازی ارائه دهنده خدمات نوین باشیم.
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
 • حفظ آرامش در محیط کار، صبر و متانت در هر زمان، مکان و موقعیت برای حفظ آسایش
 • درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق اهداف آن
 • توازن بین منافع فردی و سازمانی با الویت دهی به منافع سازمان
 • تقویت روحی کارگروهی، خرد جمعی و انسجام سازمانی
 • کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
 • تشخیص نقاط ضعف و تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
 • رعایت اخلاق حرفه ای و کسب و کار در مقابل رقبا
 • عدم استعمال دخانیات در شرکت
 • عدم استفاده از تلفن همراه در ساعات کاری

مبنای ارزیابی عملکرد ما نظرات و میزان رضایت شما مشتریان عزیز و مراجعه کنندگان گرامی میباشد.