شرکت عقاب افشان تولیدکننده انواع اتوبوس های اسکانیا در ایران یکی از مشتریان همیشگی شرکت هومپا است که در گالری ذیل می توانید برخی از محصولات آنها را مشاهده نمایید