تیم هومپا سازه پارس

توسعه رفاه، دانش، کیفیت

محمود قدس

مدیر زنجیره تامین


کارشناسی برق قدرت

اردلان شریفی فاتح

مدیر فنی و مهندسی


کارشناسی ارشد مهندسی مواد

هومن میرترابی

مدیر کنترل کیفیت


کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

علی عقیلی

مدیر تولید


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تیم هومپا سازه پارس

توسعه رفاه، دانش، کیفیت

راضیه شربتی نژاد

مدیر امور اداری و منابع انسانی


کارشناسی روانشناسی

فریبا شاهورانی

کارشناس‌برنامه‌ریزی‌تامین‌و‌تولید


کارشناسی مهندسی مکانیک

شما عبدوس

مدیر تضمین کیفیت


کارشناسی مهندسی مکانیک
اطلاعات تماس
جزئیات

آدرس

فرم تماس با ما
با ما در تماس باشید