مشتریان قطعات صنعتی

شرکت عقاب افشان تولیدکننده انواع اتوبوس های اسکانیا در ایران یکی از مشتریان همیشگی شرکت هومپا است که در گالری ذیل می توانید برخی از محصولات آنها را مشاهده نمایید