خط مشی شرکت هومپا سازه پارس

شرکت هومپا سازه پارس در سال1392 تاسیس گردید .مدیریت ارشد سازمان بر این باور است که مشتری محوری و جلب رضایت کلیه ذینفعان وبهبود عملکرد و رعایت ایمنی و بهداشت شغلی و کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهبود کیفیت محصول باید به عنوان اصلی ترین فلسفه جاری برای توسعه و بهبود مداوم در شرکت باشد .

بر اساس همین باور اقدام به استقرار سیستم مدیریت IMS مطابق :

استاندارد کیفیت IATF 16949:2016 و ISO 9001 : 2015
استاندارد زیست محیطی ISO 14001:2015  
ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 : 2007
موفقیت در دریافت تاییدیه گواهینامه
ISO IMS
ISO 9001
ISO 14001
نموده و حفظ استقرار آن ابزاری لازم برای نیل به این باور است . در این راستا سیاستهای خود را بر اساس اصول زیر استوار می سازد .

1- تعهد به بهبود مستمر در امورکیفیت ، مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل .

2- افزایش میزان رضایت کلیه ذینفعان از جمله  مشتریان سازمان

3- افزایش میزان تولید و سهم بیشتر بازار .

4- ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی پرسنل.

5- کاهش میزان ضایعات

6- کاهش ریسکهای ایمنی فعالیتهای پرسنل در جهت حذف آن.

7- کاهش و تحت کنترل درآوردن جنبه های زیست محیطی.

8- تبعیت از الزامات قانونی و الزامات دیگر.

9- تعهد به پیشگیری از جراحت و بیماری و نیز بهبود مداوم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و عملکرد ایمنی

 

از آنجائیکه سیاستهای فوق تنها با مسئولیت پذیری ، تشریک مساعی و همچنین آگاهی و رشد علمی همه کارکنان شرکت تحقق می یابد ، اینجانب از کلیه همکاران محترم انتظار دارم تا با بهره گیری از آموزش های لازم و پیگیری مستمر در اجرای روش ها و برنامه ها ، شرکت و مدیر تضمین کیفیت را در این امر یاری نمایید . لذا به منظور تعیین اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت ، آن را در فواصل زمانی تعیین شده بازنگری و نظارت خواهم نمود و همچنین در جلسات بازنگری مدیریت نسبت به اجرای موثر مفاد آن مورد ارزیابی قرار می گیرد .

همچنین سازمان خود را متعهد به مسئولیت سازمانی از طریق رعایت اصول رفتاری کارکنان و حمایت از مشی افشاگری جهت جلوگیری از بروز تخلفات کیفی و قانونی می داند.

مدیر عامل

حسین قدس