بازدید رئیس هیت مدیره شرکت عقاب افشان

شرکت صنعتی هومپا سازه پارس از سال 1392 فعالیت رسمی خود را در راستای صنایع فلزی و با همکاری شرکت عقاب افشان تولید کننده انواع اتوبوس های اسکانیا در ایران آغاز نمود. هم اکنون این شرکت باتولید انواع قطعات فلزی اتوبوس فعالیت خود را بعنوان یکی از تامین کنندگان قطعات شرکت عقاب افشان ادامه می دهد در تابستان 1397 رئیس هیت مدیره شرکت عقاب افشان و هیئت همراه از شهرک صنعتی سمنان و شرکت صنعتی هومپا سازه پارس بازدید کردند.