بازدید استاندار محترم سمنان از شرکت

استاندار محترم سمنان جناب آقای دکتر آشناگر و هیئت همراه مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت از شرکت هومپا سازه پارس در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۱ موجب دلگرمی مدیران و مجموعه صنعتی ما برای رشد و ارتقا صنعت کشورمان است.